ΕΡΕΥΝΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μαζί με τους συνεργάτες μας σε κάθε εργαστήριο ερευνούμε εις βάθος την θεματική του και επιλέγουμε τα εκπαιδευτικά εργαλεία που αρμόζουν στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Ανάλογα με την εκάστοτε θεματική του κάθε εργαστηρίου, αναζητούμε ως συμμετέχοντες τους κατάλληλους ανθρώπους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Υλοποιούμε το κάθε εργαστήριο αξιοποιώντας την συλλογική νοημοσύνη των ανθρώπων που συμμετέχουν, παρέχοντας τους κατάλληλα εργαλεία και επενδύοντας στην προσωπική τους εξέλιξη

w

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσα από τις μεθόδους μας και την ποιότητα της δουλειάς μας συμβάλλουμε στην δημιουργία μιας κοινωνίας που αφουγκράζεται τους νέους και αξιοποιεί τα δημιουργικά μυαλά

Αριθμός συμμετεχόντων στα εργαστήρια μας

Αριθμός συνεργαζόμενων φορέων

Σύνολο ωρών διάρκειας των εργαστηρίων μας

Follow us: