Χαρτογράφηση και ανάλυση φορέων

Πώς να χαρτογραφήσετε τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου σας και να επωφεληθείτε από αυτό;

👁Τι είναι;

Η τεχνική της ανάλυσης και της χαρτογράφησης των ενδιαφερόμενων φορέων είναι δύο εργαλεία που χρησιμοποιούνται το ένα ως προέκταση του άλλου.

Με την ανάλυση των ενδιαφερομένων φορέων θα μπορέσετε να καταγράψετε τα πιο σημαντικά συμφέροντα και τις μεγαλύτερες ανάγκες τους.

✔️ Πώς σας βοηθάει;

Έχοντας αναγνωρίσει τους πιο σημαντικούς φορείς που επηρεάζουν ή ενδιαφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό με τη δράση σας, θα μπορέσετε να στοχεύσετε πιο εποικοδομητικά τους πόρους σας σε αυτούς, εξοικονομώντας πολύτιμο  χρόνο και επιτυγχάνοντας γρηγορότερα τα επιθυμητά για εσάς αποτελέσματα.

✏️  Πώς να το χρησιμοποιήσετε;

Αφού κατανοήσετε τη λειτουργία των εργαλείων, προσκαλέστε την ομάδα σας στο επόμενο project και επενδύστε λίγο χρόνο στην χαρτογράφηση, πριν ξεκινήσετε τον διαχωρισμό των εργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας.

⏱ Προτεινόμενη διάρκεια από την ομάδα μας:

1 ώρα στην αρχή. Μετά θα αυτοματοποιηθεί πολύ η διαδικασία και θα απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο.

Βήμα 1ο: Κατανόησε τις έννοιες

Ορισμοί και περιγραφές

Προκειμένου να διατηρήσετε ένα υψηλό επίπεδο επιτυχίας που θα καθορίσει το έργο σας, πρέπει πρώτα να εντοπίσετε τους ενδιαφερόμενους φορείς και να αναγνωρίσετε ποιος πρέπει να πληροφορείται, για ποια δεδομένα και πότε. Πριν από την έναρξη του έργου σας, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε, να αναλύσετε και στη συνέχεια να χαρτογραφήσετε τους ενδιαφερόμενους φορείς, ανάλογα με τη συμμετοχή τους, τις συναισθηματικές και οικονομικές τους επενδύσεις και άλλα κριτήρια που σχετίζονται με το έργο σας.

Με τον όρο ενδιαφερόμενοι φορείς αναφερόμαστε στον αγγλικό όρο “stakeholders“. Αυτοί είναι όλοι όσοι έχουν κάποιου είδος συμφέρον από το έργο σας, είτε είναι ο φορέας που σας χρηματοδοτεί, είτε είναι ο δήμος που επωφελείται από τη δράση σας.

Βήμα 2ο: Συγκέντρωσε την ομάδα σου

Συνήθως, η ανάλυση των ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders analysis) ξεκινάει με μια συνάντηση της ομάδα έργου σας, συμπεριλαμβανομένου και τον/την υπεύθυνό/η σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε καταγράφοντας όλους τους ανθρώπους που ενδέχεται να επηρεαστούν από το έργο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωσή του. Μόλις αναλύσετε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς, μπορείτε να ξεκινήσετε να αντιστοιχείτε τον κάθε φορέα με το επίπεδο ενδιαφέροντος και συμμετοχής τους, ίσως σε ένα απλό διάγραμμα πλέγματος και το εργαλείο της χαρτογράφησης.

teamwork

Βήμα 3ο: Απεικόνισε το!

Η χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων φορέων, (stakeholders mapping) είναι η οπτική αναπαράσταση μιας ανάλυσης των ενδιαφερομένων, η οποία οργανώνει αυτούς τους ανθρώπους σύμφωνα με τα βασικά κριτήρια με τα οποία θα τα διαχειριστείτε κατά τη διάρκεια του έργου. Ορισμένα από αυτά τα κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνουν το ενδιαφέρον, την επιρροή και το οικονομικό συμφέρον. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα πλέγμα ή σε ένα υπολογιστικό φύλλο.

Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι η διπλανή η εικόνα: Ο οριζόντιος άξονας αφορά στο ενδιαφέρον του φορέα για τη δράση σας, ενώ ο κάθετος άξονας αναφέρεται στην επιρροή του φορέα που  μπορεί να έχει στο project σας.

stakeholder_map

Why miss monthly inspiration on tools, opportunities and innovative projects?